VZW POM Antwerpen Stad Lier

Voorstelling

VZW Duwijckpark is de vereniging van alle bedrijven gevestigd op het industrieterrein Duwijck. De stad Lier en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen zijn eveneens lid van de vereniging. De VZW biedt ondersteuning bij de duurzame ontwikkeling van het terrein en het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de bedrijven.

Onze missie steunt op 3 pijlers

  • De belangen van de leden behartigen en de samenwerking met de lokale overheden onderhouden. Zo kan de vereniging wegen op het beleid en kunnen we relevante veranderingen op gang brengen om het bedrijfsleven te ondersteunen.
  • De kwaliteit van het terrein bewaken door het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (buffers & parkings) te organiseren.
  • Een sterk netwerk uitbouwen tussen de leden onderling en met de omliggende terreinen. Om succesvol te ondernemen is een sterk partnernetwerk belangrijk: voor hun bedrijfsvoering hebben ondernemers immers geregeld betrouwbare leveranciers nodig en zijn ze voortdurend op zoek naar nieuwe klanten.