DIENSTENCENTRUM

Het dienstencentrum is een initiatief van POM Antwerpen in samenwerking met de bedrijvenvereniging VZW Duwijckpark. Het bevat een kinderdagverblijf met opvangmogelijkheid voor 27 kindjes en een polyvalente ruimte die kan gebruikt worden voor vergaderingen, opleidingen en workshops.

Het idee van een dienstencentrum op het bedrijventerrein groeide vanuit de bedrijven zelf. In eerste instantie was er vraag naar kinderopvang voor de werknemers van de bedrijven.De realisatie die om en bij de 1,1 miljoen euro kost, kwam tot stand dankzij de steun van Europa, Vlaanderen, de provincie Antwerpen, de stad Lier en de bedrijvenvereniging.

In juni 2010 startte POM met de bouw van het dienstencentrum met alle voorzieningen voor een moderne kinderopvang en een ruimte waar de bedrijven kunnen vergaderen.

dienstencentrum

Kinderdagverblijf

Na het beëindigen van de infrastructuurwerken werd het gebouw in erfpacht gegeven aan de stad Lier, die de uitbating voor het kinderdagverblijf voor haar rekening neemt. De organisatie van het kinderdagverblijf is toevertrouwd aan de Landelijke Kinderopvang. Voor de werknemers van het bedrijventerrein Duwijck wordt een voorrangbeleid gehanteerd naast de wettelijke voorrangsregels. Belangrijk voor ouders is dat de bijdrage berekend wordt op basis van het inkomen.

Voor meer inlichtingen i.v.m. de kinderopvang kan u contact opnemen met de VZW Stekelbees via de helpdesk Landelijke Kinderopvang 070/246.041.

Vergaderzaal

Het dienstencentrum beschikt over een volledig uitgeruste vergaderzaal met een capaciteit van 16 personen. De zaal kan worden gebruikt voor vergaderingen, opleidingen etc.

Voor onderhoud, schoonmaak en catering van de zaal heeft VZW Duwijckpark een overeenkomst afgesloten met MIVAS.Indien u gebruik wenst te maken van het dienstencentrum voor vergaderingen e.d. kan u contact opnemen met Mia Van Caeyzeele via het email adres mia.vancaeyzeele@mivas.be