Netwerkmoment "Logistieke samenwerking op Lier Duwijck"

1/3/2016

Netwerkmoment "Logistieke samenwerking op Lier Duwijck"

Wij verwelkomen gastspreker Alex Van Breedam, partner bij TRI-VIZOR NV, die een toelichting zal geven over logistieke samenwerking op bedrijventerreinen.

TRI-VIZOR is een onafhankelijke architect van innovatieve samenwerkingsverbanden in de logistiek. Er wordt vooral ingezet op horizontale samenwerkingen, dit betekent samenwerking onder gelijken, in eerste instantie verladende (productie)bedrijven. Naast een trekkende of begeleidende rol in het voortraject, kan TRI-VIZOR ook een rol hebben, eenmaal de samenwerking operationeel is. TRI-VIZOR fungeert dan als ‘trustee’, of met andere woorden een neutrale community manager/coördinator.

Hoofdpunten in het betoog:

  • Steeds meer bedrijventerreinen kampen met mobiliteitsproblemen
  • Bedrijven op het bedrijventerrein zien vrachtwagens/bestelwagens op en af rijden – weinig bundeling – weinig uitwisseling
  • Door overleg/afspraken/synchronisatie kan dit veel efficiënter én duurzamer
  • Dit moet op een goede manier worden aangepakt – stapsgewijs – best door een neutrale partij met voldoende expertise in de logistiek…

Praktisch:

Wanneer: maandag 7 november van 12.00 uur tot 14.00 uur (broodjes worden voorzien)

Waar: Dienstencentrum Duwijckpark, Plaslaar 44A te 2500 Lier

Inschrijven: via eva@duwijckpark.be